Van idee naar markt

Ondersteuning op het traject ‘van idee naar markt’

Samen de juiste focus en aanpak bij:

 • idee-, product- of technologieontwikkeling
 • bescherming van intellectueel eigendom
 • business development
 • marktonderzoek en -benadering
 • verkoop of licentie van uitvindingen of concepten

Nieuwe ontwikkelingen verdienen aandacht, focus en prioritering. Verschillende stadia vereisen verschillende expertises.
Een meedenker, coach of trekker kan uitkomst bieden.

Intellectueel eigendom (IE) – ondersteuning

Intellectueel eigendom vraagt om afstemming met deskundigen uit diverse disciplines, zoals ingenieurs, ontwerpers, juristen, licentienemers, model- of merk- of octrooigemachtigden of commerciële samenwerkingspartners.

De verschillende deskundigen op dat gebied spreken vaak hun eigen ’talen’, er bestaat een woud aan nationale en internationale regels en procedures en de kosten kunnen flink oplopen.

Wat heeft het bedrijf in huis aan (potentiële) intellectuele eigendomsrechten? En wat betekent dat? Hoe verhoudt een en ander zich tot de bedrijfsdoelstellingen en -strategie? Welke bescherming bestaat er al en welke kan worden overwogen? Nu en of in de toekomst? Liggen er exploitatiemogelijkheden buiten het bedrijf? Mogelijk in het buitenland?

Verkoop of licentie van een octrooi of concept

Het vinden van potentiële samenwerkingspartners, kopers of licentienemers voor een uitvinding of business concept is een kunst. Waar vind je mogelijk geïnteresseerde partijen? Hoe benader je die? Hoe bepaal je de waarde? Is het gebruiksrecht exclusief? Welke voorwaarden gelden? Welke informatie deel je wel en welke (nog) niet? Welke stappen zijn verstandig?

Wat kan Sutorius betekenen?

 • Advies en uitvoering op het hele traject van idee naar markt of op specifieke onderdelen.
 • Afstemming van proces en inhoud met interne en externe betrokkenen bij ontwikkeling of commercialisering; bijv. ingenieurs, octrooigemachtigden, prototypebouwers, commerciële partijen.
 • Vertaling van de waardeproposities in documenten of beeldmateriaal.
 • Het in kaart brengen van en de benadering van potentiële kopers of licentienemers; warm of koud, in binnen- of buitenland.
 • Onderhoud van contacten en/of onderhandeling, namens of samen met de klant.
 • De rol van technology transfer coach, ook wel kennismakelaar of IP Broker genoemd.
 • Gezamenlijke ontwikkeling van de juiste strategie.
 • Klankbord, initiator en/of trekker.
 • Zelfstandig of in nauwe samenspraak met opdrachtgever.
 • Voor klein en groot, nationaal en internationaal.

Pro-actief en altijd in samenspraak met klant.

NB Vanuit deze expertise kan Sutorius natuurlijk ook de licentienemer of koper van intellectueel eigendom of concept van advies dienen of ondersteunen.

Wat zijn Intellectuele eigendomsrechten?

Intellectueel eigendomsrechten (IE) beschermen nieuwe ideeën, concepten en uitvindingen. Deze ideeën moeten wel uitgewerkt zijn; een los idee kunt u niet beschermen. IE-rechten gelden bijvoorbeeld voor nieuwe producten, merken, bedrijfsnamen, ontwerpen, technieken, games, software, muziek, teksten en foto’s.  (Ondernemersplein.KvK.nl)

Wie is Sutorius?

Hands on trainer, docent, coach en adviseur/ uitvoerder.
Inmiddels gewerkt met 2.600+ studenten en 1.000+ professionals.
Integer, energiek, kundig, met aandacht.

Lees meer >

Andere advieswerkzaamheden

Business modelling en strategie
Advies en ondersteuning bij de implementatie van Canvas tools en de resultaten van Canvas sessies en/of brainstorms.

Lees meer

Trainingen en workshops

Business Model Canvas

Business Model Canvas – kortweg Canvas – biedt tools die snel inzicht verschaffen alle onderdelen van een onderneming of organisatie; profit en non-profit.

Lees meer

Duurzaam BMC

Het Duurzaam (Sustainable) Business Model Canvas geeft meer ruimte aan social impact (people & planet) en een diversiteit aan stakeholders.

Lees meer

EEC

Het tool Ondernemerschap Ecosysteem Canvas brengt de instrumenten en activiteiten ter ondersteuning en stimulering van ondernemerschap in kaart.

Lees meer

Brainstorm

Een open en onbevangen Brainstorm – ofwel ideegeneratie of ideation – werkt vaak goed in een sfeer van ’the sky is the limit’.

Lees meer

Contact

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Bel of mail mij gerust.

Contact opnemen